Elektrická oblúková pec

1. krok

Proces výroby ingotu z nástrojovej ocele konvenčným spôsobom na báze šrotu prebieha tavením v primárnej jednotke a rafinačným procesom v sekundárnej jednotke.

V primárnom procese sú recyklovaná oceľ, ferozliatiny a troskotvorné prísady vsádzané do elektrickej oblúkovej pece (EAF) a tavené energiou od elektrického oblúka horiaceho medzi tromi grafitovými elektródami a oceľovým šrotom.